پیامک

دمی که گوهر حق از لب عزیز افتاد

زگفته اش به دل میر رستخیز افتاد

ببین کلام فصیحش چقدر غوغا کرد

که موسوی ز خجالت به چیز چیز افتاد

 ------------------------------------------

"م" مثل موسوی

"ک" مثل کروبی

"ر" مثل رضایی

و این سه, آخرین مکر هاشمی برای حذف احمدی نژادند

اما:

ومکرو مکرالله و الله خیر الماکرین

 

 ------------------------------------------ 

 ابر و باد و مه خورشید فلک درکارند

تا "کبیر" دگری باز به "فین" بسپارند

 احمدی صبر بکن دست خدا بر سر ماست

مـردم از حیله ی روبه صفتان بیـزارنـد

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

میدونم منظورتون از روبه صفتان خواص است و کبیر هم یعنی هاشمی. و خدا انتقام احمدی نژاد رو از اینها میگیره . انتقام تهمت هاشون. ولی بعضی ها اینقدر احمقند که منظور رو نمیگیرن.